RODO

25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na moją stronę na FP Booklover przyjmujesz do wiadomości poniższe:

1) Administratorem ww. strony jest autorka bloga www.booklloover.blogspot.com, Aneta Krajewska (Samanta Louis)
2) Każdy, kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronie FP wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nicku oraz numeru IP.
3) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4) 5) Administrator powierza sporadycznie dane platformie blogger, na której znajduje się jego blog www.booklloover.blogspot.com, oraz firmie Facebook – gdzie znajdują się strony FP (głównie), oraz Wydawnictwom w celu, tylko i wyłącznie, wysyłki nagród.
5). Fundatorem nagród jest Administrator lub sponsor.
6). Serwis Facebook nie jest w żaden sposób powiązany z konkursami odbywającymi się na tym “Fanpagu” ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7). Biorąc udział w organizowanych przez Administratora konkursach, wyrażasz zgodę na: a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy.
8.1 Jest osobą pełnoletnią, osobą fizyczną i posiadającą zdolność do czynności prawnych
b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów konkursowych. 8) Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie się oświadcza, że: 8.2 Akceptuje regulamin, z którego treścią zapoznał się przed wzięciem udziału w konkursie.
9) ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez mail: samantalouisautor@gmail.com lub "wyślij wiadomość" na profilu na Facebooku, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, dane zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich ewentualnemu Sponsorowi nagród, jeśli to on dokonuje wysyłki.
NAGRODY I ZASADY 10. Nagroda określona zostaje w poście konkursowym i nie podlega wymianie na żadne inne rzeczy ani gotówkę. 11. Czas trwania konkursu oraz sposób zgłoszenia będzie za każdym razem podany w poście konkursowym. 12. Zwycięzca zostanie ogłoszony do tygodnia od daty zakończenia konkursu na fanpagu. 13. Zwycięzca ma 3 dni od daty ogłoszenia wyników na dostarczenie Administratorowi danych do wysyłki w mailu lub wiadomości prywatnej . Po tym czasie nagroda przepada. 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


0 Komentarze